Přijďte se s námi
pobavit na čapí hnízdo
Rodinný den
a letecká show
14. září 2019

O akci

KDY: sobota 14. září 2019, od 12.00 do 18.00 hod.

KDE: Farma Čapí hnízdo, Dvůr Semtín 1257 53 Olbramovice

POŘADATEL: AGROFERT, a.s.

BEZPEČNOSTNÍ KAPACITA AKCE: 6000 účastníků

CO VÁS ČEKÁ: Celodenní zábavný program pro malé i velké, letecká akrobatická exhibice Mistra světa letecké série Red Bull Air Race MARTINA ŠONKY, koncert kapely NO NAME a mnoho dalších aktivit.

Příjezd a parkování

Jak se k nám dostanete

Po silnici 1. třídy č. 3

OD BENEŠOVA: cca 10 km za Benešovem

OD OLBRAMOVIC: cca 1,5 km za Olbramovicemi

Odbočka bude dobře značená - sledujte značky

Parkování

Parkování je možné zdarma na upravených pastvinách vedle hlavního areálu Farmy Čapí hnízdo.

Při příjezdu sledujte navigaci a držte se pokynů pořadatelů. Parkování uvnitř areálu Farmy Čapí hnízdo NENÍ MOŽNÉ. Parkování na či vedle příjezdové komunikace - silnice 1116 - NENÍ MOŽNÉ.

Registrace

Kontakt

Rodinný den & letecká show
AGROFERT Rodinný den & letecká show

Farma Čapí hnízdo
Dvůr Semtín 1

257 53 Olbramovice
49°41'6.633"N, 14°39'6.270"E

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2019
Doba konání akce: 12:00 - 18:00

info@agrofertden.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, pořizování a užití zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů nebo projevů osobní povahy týkajících se osoby účastníka AGROFERT DNE (dále jen „Zásady“)

 

Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím Vaší registrace do AGROFERT DEN (dále jen „den“) na této webové stránce https://www.agrofertden.cz/ (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je společnost AGROFERT a.s., Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 26185610 (dále jen „AGF“). AGF se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zásady dále upravují, jakým způsobem pořizujeme a užíváme zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy týkající se Vaší osoby v rámci Agrofert dne.

Tím, že AGF poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete v souvislosti s Vaší účastí na AGROFERT DNI svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vytvoření Vaší registrační karty, prověření Vaší platné účasti na AGROFERT DNI, pro účely zasílání informací o AGROFERT DNI, akcích a závodech pořádaných AGROFERTEM a zároveň pro další obchodní a marketingové účely.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení. Kromě použití Cookies sbíráme také informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na Webové stránce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a Webová stránka nemůže znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, získáme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Pro účely využití Vašich osobních údajů k přímému marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (prostřednictvím emailu a/nebo SMS), Vás požádáme o souhlas k jeho odběru nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit. Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů k přímému marketingu můžete vyznačit v políčku níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme od odeslání registračního formuláře po dobu 10 let.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

Odesláním registračního formuláře udělujete AGROFERTU v souvislosti se svou účastí na AGROFERT DNI souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu AGROFERT DNE (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 10 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým GG snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Vyplněním a Odesláním registračního formuláře prohlašujete, že: